Winkelmand

Je winkelmand is leeg.

Privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://trillyclub.com, alsmede bij de dienstverlening van TRILLYCLUB.
Op grond van de AVG wordt TRILLYCLUB als opdrachtgever aangemerkt als verwerking verantwoordelijke. Daarom vind je in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens TRILLYCLUB verwerkt en wat TRILLYCLUB met deze persoonsgegevens doet.
 
Gebruik van onze diensten
Wanneer je gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt TRILLYCLUB om je persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van TRILLYCLUB en worden gebruikt om de gevraagde dienstverlening aan je te kunnen leveren.
 
De persoonsgegevens
TRILLYCLUB kan persoonsgegevens van je verwerken/verzamelen wanneer je:
(a) De website bezoekt;
(b) Een account aanmaakt via de website (https://trillyclub.com);
(c) Een aankoop doet via de website (https://trillyclub.com);
(d) Met ons contact opneemt via e-mail of ons contactformulier;
(e) Je jouw e-mailadres opgeeft voor onze nieuwsbrief.
TRILLYCLUB verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van de dienstverlening:
(a) bij het bezoeken van de website: IP-adres;
(b) bij het inloggen via de website: IP-adres;
(c) Bij het doen van een aankoop: aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum, rekeningnummer en/of account naam van o.a. PayPal;
(d) Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief: e-mailadres;
(h) Bij het contact opnemen: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, vraag/bericht;
 
De AVG-grondslagen
TRILLYCLUB verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
 
Grondslag 1 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is gericht op het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.
 
Grondslag 2 – Toestemming
Bij het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling geef je toestemming voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens.
 
De doeleinden
Meer specifiek worden de persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:
– het optimaliseren van de website;
– het verwerken van jouw aankoop;
– het aanmaken van een account;
– het beheren van het door jou gekozen wachtwoord;
– het uitvoeren van een bestelling;
– je informeren over het verloop van de bestelling en levering
– je informeren (via e-mail of sms) over speciale aanbiedingen en acties;
– contact met je opnemen/onderhouden.
 
Gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens en privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en indien nodig bewaard. De persoonsgegevens worden door TRILLYCLUB verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening.
Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan kunnen je persoonsgegevens met derden gedeeld worden. Deze derden worden aangemerkt als verwerker. TRILLYCLUB heeft verwerkers overeenkomsten gesloten met deze partijen en deze partijen verplicht tot zorgvuldigheid en optimale beveiliging van de persoonsgegevens.
 
De bewaartermijnen
TRILLYCLUB voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. TRILLYCLUB bewaart je persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot drie jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.
 
De beveiligingsmaatregelen
TRILLYCLUB heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt TRILLYCLUB onder andere gebruik van beveiligde computers en software alsmede van beveiligde netwerkverbindingen (SSL).
 
Uw rechten
Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:
– Recht op inzage;
– Recht op rectificatie en aanvulling;
– Recht op vergetelheid;
– Recht op beperking van de verwerking;
– Recht van bezwaar
TRILLYCLUB heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruik wil maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@trillyclub.com. TRILLYCLUB zal binnen maximaal 14 dagen reageren.
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op in je apparaat. Jouw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.
 
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Let op: zonder cookies is het mogelijk dat de website niet volledig functioneert.
 
Door opslag van cookies zorgen we bovendien dat:
– je ingelogd blijft
– de website snel werkt;
– TRILLYCLUB fouten op de website kan opsporen;
– TRILLYCLUB verbeteringen van de website kan testen;
– TRILLYCLUB je persoonlijk kan adviseren op basis van wat je eerder heeft gekocht;
 
Links
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. TRILLYCLUB is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de privacybescherming van deze websites.
 
Intellectueel eigendomsrecht
Onze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TRILLYCLUB.
 
Wijziging
Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening en website van TRILLYCLUB. TRILLYCLUB kan deze privacyverklaring aanpassen, wijzigingen zullen hierbij op de website worden gepubliceerbeleid